Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

BRB, BTW là viết tắt của cụm từ gì, nghĩa là gì?

Sponsored Links
BRB, BTW là viết tắt của cụm từ gì, nghĩa là gì?

Trong thời đại hội nhập và phát triển của nước ta hiện nay thì văn hóa phương Tây, đặc biêt là ngôn ngữ giao tiếp đã du nhập vào nước ta rất mạnh mẽ, kèm theo đó là hệ thống từ viêt tắt rất đa dạng, dưới đây là hai từ viết tắt mà chúng ta thường xuyên bắt gặp.

BRBviết tắt của cụm từ be right back (quay lại ngay). Từ này thường gặp trong giao tiếp, chatting với người nước ngoài . Sử dụng trong trường hợp ngươi dùng đang nói chuyện có việc bận phải đi trong vài phút.
brb, btw la gì


BTW là từ viết tắt của của by the way, nó được sử dung rộng rãi trên cộng động mạng, trò chuyện, giao tiếp. Dùng để thêm thông tin cho một chủ đề nào đó khi đang nói chuyện hoặc tạo ra một chủ đề mới. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng từ này trong văn viết như 1 liên từ để nói thêm điều gì đó nhưng không quan trọng lắm.
Ví dụ: Looking that! It’s a nice painting and btw, do you know who drawing that?
Sponsored Links

2 nhận xét: