Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

LGBT là gì, là viết tắt của những từ nào?

LGBT là gì, là viết tắt của những từ nào? Những ngày gần đầy báo chí VN liên tục đưa tin về việc hôn nhân đồng giới được chấp nhận tại Mỹ. Trong các bản tin, chúng ta bắt gặp từ viết...