Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

QTQĐ là gì thế? (trên facebook và haivl)

Sponsored Links
Bạn Hoang nguyen phuc loc có hỏi: "qtqđ là gì?". Viettat.com xin trả lời bạn như sau:

QTQĐ là viết tắt của cụm từ "Quá Trời Quá Đất", thường được sử dụng trên facebook, haivl và các diễn đàn dành cho teen. Từ này thường được dùng để nhấn mạnh một trạng thái nào đó.

Ví dụ: "Mệt qtqđ" = "Mệt quá trời quá đất"
"Hôm nay đi chơi vui qtqđ luôn!" = "Hôm nay đi chơi vui quá trời quá đất luôn!".

Sau này, người ta dịch nghĩa QTQĐ theo kiểu vui vui như sau:
Quay tay quá đỉnh
Quay tay quá độ
Quan tâm quá đà
...
Sponsored Links

3 nhận xét: