Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Tại sao TW là viết tắt của Trung Ương?

Sponsored Links
Nhiều người thắc mắc tại sao Trung Ương được viết tắt là TW chứ không phải TƯ.

Điều này được giải thích là do trước đây, hầu hết các máy đánh chữ dùng ở Việt Nam đều không có chữ "Ư", nên để cho tiện, các văn bản hành chính của nhà nước đều dùng "TW" mặc định ngầm cho từ "Trung Ương". Và thói quen này được duy trì đến ngày nay.

Vậy thời nay, chúng ta đã có chữ "Ư" trên các máy "đánh chữ" hiện đại rồi, vì sao không trả Trung Ương về với cách viết tắt phù hợp là "TƯ"?
Cách giải thích hợp lí nhất,  là không chỉ vì thói quen khó thay đổi, mà là để khỏi nhầm lẫn giữa Trung Ương với chữ "tư" (trong từ 'tư nhân').

Hơn nữa, Trung Ương không thể viết tắt thành TU (gây nhầm lẫn với Thành Ủy) và TƯ nên đành phải viết thành TW.
Sponsored Links

5 nhận xét: