Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

Tên viết tắt của một số tổ chức của Liên hợp quốc

Sponsored Links
Liên hợp quốc (UN) là một tổ chức quốc tế có quy mô lớn nhất hiện nay trên thế giới. Bao gồm rất nhiều tổ chức nhỏ với những nhiệm vụ khác nhau. Vì yếu tố nhanh gọn và dễ dàng trong các văn bản và việc ghi nhớ, những tổ chức này đươc viết tắt. Dưới đây là tên đầy đủ và ý nghĩa của một vài tổ chức:
lien hop quoc


  1. UN = United Nations (Liên hợp quốc, Liên hiệp quốc)
  2. WHO = World Heath Organization (Tổ chức y tế thế giới)
  3. FAO = Food and Agriculture Organization (Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp)
  4. UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức LHQ về giáo dục, khoa học và văn hóa)
  5.  UNICEF = United Nations Children’s Fund (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc)
  6. WTO (World Trade Organization) : Tổ chức thương mại thế giới (hoặc tổ chức mậu dịch thế giới)
  7. WB = World Bank (Ngân hàng thế giới)

LHQ là viết tắt của từ tiếng Việt Liên Hợp Quốc.

Xem tên viết tắt và ý nghĩa của các tổ chức khác trên thế giới.
Sponsored Links

3 nhận xét: