Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

BTC là viết tắt của từ gì?

Sponsored Links
BTC là viết tắt của một từ tiếng Việt thông dụng và 1 đồng tiền ảo (coin) nổi tiếng.

1. Trong tiếng Việt, BTC là viết tắt của từ "Ban Tổ Chức" của một chương trình, hội nghị, sự kiện,... nào đó.
btc là viết tắt của từ gì, viet tắt btc, ý nghĩa của btc
2. Trong tiếng Anh, BTC là viết tắt của đồng Bitcoin - đồng tiền ảo (tiền kĩ thuật số) đầu tiên và có giá trị lớn nhất hiện nay. Thỉnh thoảng ta còn gặp một từ viết tắt khác của bitcoin là XBT. Tuy nhiên BTC là từ viết tắt phổ biến nhất.
Sponsored Links

2 nhận xét: