Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

SML là viết tắt của từ gì?

SML là viết tắt của từ gì? SML là viết tắt của một số từ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, chủ yếu được dùng trên Facebook và các mạng xã hội. Đầu tiên, SML l...

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì?

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì? Trước hết, các từ  viết tắt  này không được khuyến nghị dùng đối với người bản ngữ (người sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ sẽ không biết G9,...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì?

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì? Halloween là viết tắt của cụm từ tiếng Scotland " All Hallows' Eve ", nghĩa tiếng Việt là " Đêm vọng Lễ các Thánh "...