Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì?

Sponsored Links
Trước hết, các từ viết tắt này không được khuyến nghị dùng đối với người bản ngữ (người sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ sẽ không biết G9, 5ting là gì).
g9 5ting 4ever có nghĩa là gì

Các từ G9, 5ting, 4ever có một điểm chung là dùng các chữ số gần đồng âm để viết tắt. Cụ thể:

  • G9: 9 = nine (số 9), là từ gần đồng âm với night (ban đêm). Do đó G9 là viết tắt của Good night (chúc buổi tối tốt lành, chúc ngủ ngon). Người bản ngữ không dùng từ này kể cả khi chat.
  • 5ting: 5 = five, gần đồng âm với fight. Vì vậy 5ting là viết tắt của fighting (có nghĩa là sự chiến đấu, cố lên).
  • 4ever: 4 = four, từ gần đồng âm với for. Có thể xem 4ever là "forever", nghĩa tiếng Việt là "mãi mãi", "vĩnh viễn".
Hy vọng qua bài viết này, đọc giả Việt sẽ hiểu được các từ viết tắt 4ever, g9, 5ting có nghĩa là gì!
Sponsored Links

5 nhận xét: