Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì?

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì? Trước hết, các từ  viết tắt  này không được khuyến nghị dùng đối với người bản ngữ (người sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ sẽ không biết G9,...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì?

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì? Halloween là viết tắt của cụm từ tiếng Scotland " All Hallows' Eve ", nghĩa tiếng Việt là " Đêm vọng Lễ các Thánh "...

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì?

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì? Nhiều bạn hỏi các từ ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của những từ gì? Đây là các từ viết tắt tiếng Việt, thường gặp trên facebook v...