Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì?

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì? Trước hết, các từ  viết tắt  này không được khuyến nghị dùng đối với người bản ngữ (người sử dụng ti...

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì?

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì? Halloween là viết tắt của cụm từ tiếng Scotland " All Hallows' Eve ", nghĩa tiếng Vi...

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì?

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì? Nhiều bạn hỏi các từ ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của những từ gì? Đây là các từ viết tắ...