Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Cách phân biệt hai từ "thanks" và "thank", hay sự khác biệt giữa thank/thanks

Sponsored Links
Cách phân biệt của 2 từ "thanks" và "thank" như sau:
Trong Tiếng Anh, "thank" và "thanks" đều mang nghĩa cảm ơn nhưng bản chất từ lại khác nhau.
- Thank: Là một động từ và thường được theo sau bởi tân ngữ (you, her, him...)
Ví dụ: Thank you very much (Cảm ơn bạn rất nhiều)
- Thanks: Đóng vai trò là danh từ. Từ "Thanks" thường đứng độc lập hoặc kết hợp với "for".

Ví dụ:
+ Thanks, Peter (Cảm ơn bạn Peter)
+ Thanks for everthing (Cảm ơn vì tất cả)

- "Thanks" và "Thank you" cũng đều mang nghĩa là cảm ơn. Cụm từ "thank you" là sự kết hợp của động từ "thank" và tân ngữ "you" còn "thanks" đơn thuần là danh từ mang nghĩa "cảm ơn".
So với "Thank you" thì "Thanks" được xem là cách cảm ơn có phần thân mật hơn và dùng với những người mà bạn quen biết.
- "Thanks" tuyệt đối không đi cùng tân ngữ trực tiếp cho nên "Thanks you very much" là câu nói sai hoàn toàn ngữ pháp. Tuy nhiên, nếu dùng "thanks" đi với "for" sẽ làm rõ ý người nói.

40 cách nói "thank you".
Sponsored Links

1 nhận xét: