Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Tên viết tắt tiếng Anh của các trường đại học ở Việt Nam

Tên viết tắt tiếng Anh của các trường đại học ở Việt Nam Nhìn chung tên tiếng Anh của một số trường đại học của nước ta vẫn còn chưa chuẩn xác và gây nhiều tranh cãi. Dưới đây là ý nghĩa tên viết...

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

BTC là viết tắt của từ gì?

BTC là viết tắt của từ gì? BTC là viết tắt của một từ tiếng Việt thông dụng và 1 đồng tiền ảo (coin) nổi tiếng. 1. Trong tiếng Việt, BTC là viết tắt của từ " ...