Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

RIP là gì? R.I.P là viết tắt của từ nào?

Sponsored Links
R.I.P là từ được khắc trên bia mộ của người quá cố ở nhiều nước trên thế giới. Theo tiếng Latin, R.I.Pviết tắt của "Requiescat In Pace" nghĩa là "yên nghĩ", "an giấc nghìn thu".

Trong tiếng Anh, RIP là viết tắt của "Rest In Peace" với ý nghĩa tương tự ("Hãy Yên Nghĩ") để cầu chúc cho những người đã chết.
Sponsored Links

13 nhận xét: