Bạn cần hỏi gì?

Bạn có chữ viết tắt mà bạn không biết? Hãy đặt câu hỏi theo mẫu dưới đây (bấm vào nút màu xanh để gửi câu hỏi), viettat.com sẽ trả lời bạn bằng một bài viết mới ở trang chủ!

Bạn tên gì? (không nêu tên cũng được)

Email của bạn là gì? (phải có)

Từ viết tắt nào mà bạn chưa hiểu?