Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì?

Halloween là viết tắt của từ gì, nghĩa là gì? Halloween là viết tắt của cụm từ tiếng Scotland " All Hallows' Eve ", nghĩa tiếng Việt là " Đêm vọng Lễ các Thánh "...

Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì?

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì? Nhiều bạn hỏi các từ ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của những từ gì? Đây là các từ viết tắt tiếng Việt, thường gặp trên facebook v...

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

NNMĐ, MSĐ trên Facebook có nghĩa là gì?

NNMĐ, MSĐ trên Facebook có nghĩa là gì? Bạn Mẩu Đức có hỏi là NNMĐ hay gặp trên facebook có nghĩa là gì ? Nhân câu hỏi này, Viettat.com sẽ tổng hợp các từ tương tự như MSĐ , "...