Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Cách phân biệt hai từ "thanks" và "thank", hay sự khác biệt giữa thank/thanks

Cách phân biệt hai từ "thanks" và "thank", hay sự khác biệt giữa thank/thanks Cách phân biệt của 2 từ "thanks" và "thank" như sau: Trong Tiếng Anh, "thank" và "thanks" đều man...