Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

GOTTA, KINDA là dạng viết tắt của cái gì?

Sponsored Links
Trong giao tiếp thường hay xuất hiện những từ viết tắt tiếng Anh cũng như những từ lóng kiểu như Gotta, Kinda và đôi khi điều này khiến bạn bối rối và băn khoăn liệu chúng có nghĩa là gì? Vậy thực chất gotta và kinda là gì, có ý nghĩa như thế nào? Bài này sẽ giúp các bạn tìm được câu trả lời.

Gotta là dạng viết tắt của :

1. Gotta = (have) got a (có).
Ví dụ: I have got a car . = I have gotta car.
She hasn’t got a penny = She hasn’t gotta penny.

2. Gotta = (have) got to (phải)
Ví dụ : I have got to go now. = I have gotta go now.
She have got to tell you the truth = She have gotta tell you the truth.

Kinda là dạng viết tắt của kind of (đại loại là, hơi.. ).
Ví dụ : She is kind of tired = She is kinda tired.
Sponsored Links

0 nhận xét:

Đăng nhận xét