Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

SML là viết tắt của từ gì?

SML là viết tắt của từ gì? SML là viết tắt của một số từ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, chủ yếu được dùng trên Facebook và các mạng xã hội. Đầu tiên, SML l...