Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Plz, WTH, Sup, TTYL hay gặp trên Facebook là gì vậy?

Plz, WTH, Sup, TTYL hay gặp trên Facebook là gì vậy? Bài này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về một số từ viết tiếng Anh thường gặp trong giao tiếp của cộng đồng mạng (đặc biệt là trên Facebook), tro...