Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

INIT, AIN’T nghĩa là gì?

Sponsored Links
Ngày nay,việc sử dụng một số từ viết tắt hay những cụm viêt tắt là một xu hướng khá phổ biến, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian . Tuy nhiên điều này lại đặt ra một yêu cầu không nhỏ đó chính là việc hiểu và áp dụng những từ hay cụm từ viết tắt này một cách chính xác. Dưới đây ta sẽ cùng tìm hiểu hai trong rất nhiều từ viết tắt mà ta thường gặp hằng ngày, đó là Init và ain't.
init la gi
Init là từ viết tắt của cụm isn’t it? (có phải không). Đây là từ ta không thường xuyên thấy trong các văn bản nhưng trong giao tiếp, người bản xứ rất hay sử dụng nó.
VÍ DỤ: That’s smart, isn’t it? = That’s smart, init? (Thật là thông minh phải không?).

Ain’t là viết tắt của từ isn’t/ haven’t/ hasn’t đều có thể được. Lưu ý rằng từ viết tắt này không mấy lịch sự, vì vậy ta chỉ dùng khi nói với bạn thân hoặc những người quen biết, không nên dùng chúng với người lớn hoặc người mới gặp.
VÍ DỤ: I haven’t finished my work = I ain’t finished my work. (Tôi vẫn chưa xong việc).
She isn’t students. = She ain’t students. (Cô ấy không phải là học sinh)
Sponsored Links

2 nhận xét: