Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

CNN là viết tắt của từ gì vậy (trong tiếng Việt và tiếng Anh)?

CNN là viết tắt của từ gì vậy (trong tiếng Việt và tiếng Anh)? Trong tiếng Việt, CNN là viết tắt của cụm từ " Chúc Ngủ Ngon ". Từ này được các bạn trẻ dùng khi nhắn tin qua điện thoại hoặc co...