Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

FIFA, UEFA, AFC, AFF, VFF là viết tắt của từ gì?

FIFA, UEFA, AFC, AFF, VFF là viết tắt của từ gì? Bài này sẽ giới thiệu tên viết tắt của các tổ chức bóng đá mà người hâm mộ Việt Nam quan tâm. Gồm có các liên đoàn bóng đá được viết tắt ...

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

[Dịch nghĩa] Viết tắt của các tổ chức, chương trình, hội nghị trên thế giới

[Dịch nghĩa] Viết tắt của các tổ chức, chương trình, hội nghị trên thế giới Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu từ viết tắt của một số tổ chức thuộc Liên hiệp quốc (LHQ). Bài này sẽ giới thiệu thêm tên v...