Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYA là viết tắt của từ gì, có nghĩa là gì?

Sponsored Links
Nhiều bạn hỏi các từ ANY, ENY, AY, EY, AYE, EYAviết tắt của những từ gì? Đây là các từ viết tắt tiếng Việt, thường gặp trên facebook và các tin nhắn sms, có liên quan đến chữ "Yêu" nên các bạn trẻ thường ngại viết thẳng ra mà dùng cách viết tắt cho an toàn :D
any eny la viet tat cua tu gi, co nghia la gi
any eny có nghĩa là gì, ảnh minh họa
  1. ANY: là viết tắt của cụm từ tiếng Việt "Anh Người Yêu". Dù đọc lên có vẻ như là "anh của người yêu" nhưng thực sự không phải vậy, từ này đồng nghĩa với "Anh Yêu" (là người yêu của một bạn nữ nào đó).
  2. ENY: là viết tắt của từ "Em Người Yêu", hiểu là "em yêu". Ví dụ: "Lan là eny của Đạt" được hiểu là "Lan là người yêu/em yêu của Đạt".
  3. AY: Anh Yêu
  4. EY: Em Yêu
  5. AYE: Anh Yêu Em
  6. EYA: Em Yêu Anh
Các từ viết tắt ở mục số 3 đến số 6 thì được hiểu đúng như ý nghĩa giải thích ở phía sau.
Sponsored Links

11 nhận xét: