Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì?

G9, 5ting, 4ever có nghĩa là gì? Trước hết, các từ  viết tắt  này không được khuyến nghị dùng đối với người bản ngữ (người sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ sẽ không biết G9,...