Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Dịch từ ĐCM (ĐKM) theo nghĩa khác

Sponsored Links
Từ viết tắt tiếng Việt ĐCM (hay cách điệu theo kiểu teen là: ĐKM) thì các bạn đã biết ý nghĩa của nó. Ở đây chúng tôi sẽ liệt kê các "phiên dịch" khác của cụm từ nổi tiếng nhất trên Facebook này.

Một số cách dịch nghĩa từ ĐCM

Đồ Chai Mặt
Đừng có mơ
Đập con muỗi
Đạp con mèo
Đuổi con ma
Đồ con mèo
Đâu Có Mày
Đéo Có Mụn
Đang Cạy Mũi
Đá Cái Mông
Đi Chát Mau
Đừng Com-men
Đau Con Mắt
Đã Có Mận
Để Cúng Ma
Đi Chơi Mà
Đến Chết Mất
Đâu Có Mà
Đẹp cái mặt
Đi cùng Mẹ
Đâu có mưa
Đường cách mạng
...

Một số ý nghĩa của từ ĐKM

đồ khuyến mãi
đồ khùng mát
đói, khát, mệt!
dạ! kính mời
đáng khinh miệt
đáng kính mến
đau không mày
đời không may
đi không mày
được không mày
đừng khóc mà
đường kách mệnh
...
Sponsored Links

14 nhận xét: