Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

CĐM là gì? CCCM là viết tắt của từ gì trên Facebook?

CĐM là gì? CCCM là viết tắt của từ gì trên Facebook? Lang thang trên Facebook, chắc hẳn chúng ta sẽ đôi lần nhìn thấy các cụm từ viết tắt CĐM (hay CDM) và CCCM. Vậy CDM, CĐM và CCCM là viết tắt...