Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

FBI, CIA là viết tắt của từ nào trong tiếng Anh?

Sponsored Links
FBI, CIA LÀ VIẾT TẮT CỦA CỤM TỪ NÀO? Ý NGHĨA CỦA CHÚNG?

FBICIA là hai cái tên hết sức quen thuộc với quốc tế. Đây là hai tổ chức rất lớn của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết đến nó thông qua các phương tiện truyền thông chứ không thực sự biết hai tổ chức này có tên đầy đủ là gì? Bài này sẽ giúp chúng ta biết được điều đó.
cia la gi, fbi la viet tat cau tu nao, cia la viet tat tieng anh

FBI là viết tắt của Federal Bureau of Investigation (nghĩa tiếng Việt là CỤC ĐIỂU TRA LIÊN BANG HOA KÌ). Là cơ quan hoạt động điều tra về các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước Mỹ.

CIA là tên viết tắt của Central Intelligence Agency (tên tiếng Việt là CƠ QUAN TÌNH BÁO TRUNG ƯƠNG HOA KỲ). Là tổ chức tình báo của Mỹ hoạt động khắp nơi trên thế giới.
Sponsored Links

9 nhận xét: