Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

Trào lưu ngã sấp mặt, ngã sml là gì?

Sponsored Links
"Ngã sml" là viết tắt của từ "ngã sấp mặt lồ.z" xuất phát từ trào lưu "Falling Stars Challenge" trên thế giới.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của trào lưu ngã sml bên siêu xe, còn được gọi vui là "ngã sấp mặt tiền".

Ngã sấp mặt bên siêu xe
Ngã sấp mặt tiền
Ngã sml
Đúng nghĩa sấp mặt tiền bên siêu xe.
Nguồn ảnh: Facebook Falling Stars Challenge 2018.
Sponsored Links

0 nhận xét:

Đăng nhận xét