Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

COULDA, WOULDA, SHOULDA: Ý nghĩa và cách sử dụng

Sponsored Links
Thông thường trong giao tiếp, ở một số nước sử dụng tiếng anh làm ngôn ngữ chính, người bản xứ thường có xu hướng nói nhanh, gọn. Vì vậy họ thường hay sử dụng những từ viết tắt. Bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của 3 trong những từ lóng thường dùng: coulda, woulda, shoulda.

COULDA, WOULDA, SHOULDA là viết tắt của những từ gì và có ý nghĩa như thế nào?
COULDA, WOULDA, SHOULDA là gì

1. “Shoulda” là từ viết tắt của cụm từ “should have ” (nên).
Ví dụ: I should have told him I love him= I shoulda told him I love him. (Tôi đáng lẽ nên nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy).

2. Tiếp tục, “coulda” cũng là từ viết tắt của “could have” (có thể )
Ví dụ: If she had studied harder, she could have changed her result exam= If she had studied harder, she coulda changed her result exam. (Nếu cô ấy học hành chăm chỉ hơn, cô ấy đã có thể thay đổi kết quả bài kiểm tra.)

3. Tương tự,  “woulda” = “would have” ( sẽ hoặc có). Có thể dùng như coulda.
Ví dụ: Trong ví dụ trên ta có thể thay thế woulda với coulda.
LƯU Ý: Shoulda, coulda , woulda ta chỉ nên sử dụng trong giao tiếp, còn trong văn viết nên hạn chế việc sử dụng chúng.
Sponsored Links

1 nhận xét: