Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

[Dịch nghĩa] Viết tắt của các tổ chức, chương trình, hội nghị trên thế giới

Sponsored Links
Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu từ viết tắt của một số tổ chức thuộc Liên hiệp quốc (LHQ). Bài này sẽ giới thiệu thêm tên viết tắt của các tổ chức và chương trình, hội nghị trên thế giới. Có dịch nghĩa cả tiếng Anh và tiếng Việt của tên các tổ chức này.

- IMF : International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế
- ADB : Asia Development Bank : Ngân hàng phát triển châu Á
- UNHCR là viết tắt của UN high Commisioner for Refugees : Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn
- WFP : World Food Program : Chương trình lương thực thế giới
- UNEP : UN Environment Program : Chương trình LHQ về môi trường
- UNDP/PNUD : UN Development Program : Chương trình LHQ về phát triển
- WFC : World Food Council : Hội đồng lương thực thế giới
- UNCTAD : UN Conference on Trade and Development : Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển
- UNFPA là từ viết tắt  UN Fund for Population Activities: Quỹ hoạt động dân số LHQ
- UNIDO : UN Industrial Development Organization : Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp
- UNITAR : UNInstitude for Training and Research : Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ
- IAEA : International Atomic Energy Agency : Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế
- UPU : Universal Postal Union : Liên minh bưu chính thế giới
- ITU : International Tele- communications Union : Liên minh viễn thông thế giới
- IBRD : International Bank for Reconstruction and Development : Ngân hàng thế giới về tái thiết và phát triển
- ILO : International Labor Organization : Tổ chức lao động quốc tế
- IDA : International Development Association : Hiệp hội phát triển quốc tế
- IFC là viết tắt của cụm từ International Finance Corporation : Công ty tài chính quốc tế
- IFAD : International Fund for Agricultural Development : Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp
- ICAO : International Civil Aviation Organization : Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
- IMCO : Intergovernmental Maritime Consultative Organization : Tổ chức tư vấn liên chính phủ về hàng hải
viet tat cua cac to chuc the gioi

- WMO : World Meteorological Organization : Tổ chức khí tượng thế giới
- WIPO : World Intellectual Property Organization :Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ
- ASEAN là viết tắt của Association of South East Asian Nations : Hiệp hội các nước Đông Nam Á
- OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries : Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ
- EEC : European Economic Community : Khối thị trường chung châu Âu
- NATO : North Atlantic Treaty Organization : Khối Bắc Đại Tây Dương
- OECD : Organization for Economic Cooperation and Development : Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển
- TC : Typhoon Commitee : Ủy ban bão
- ESCAP : Economic and Social Commission for Asia and Pacifíc : Ủy ban kinh tế xã hội châu Á và Thái Bình Dương
- ECWA : Economic Commission for Western Asia : Ủy ban kinh tế Tây Á
- Am Cham là viết tắt của chữ American Chamber of Commerce : Phòng thương mại Hoa kỳ
- APDC : Asian and Pacific Development Center : Trung tâm phát triển châu Á Thái Bình Dương
- ACCU : Asian Cultural Center for UNESCO : Trung tâm văn hoá châu Á phục vụ UNESCO
- AIT : Asian Institute of Technology : Viện kỹ thuật châu Á
- APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation : Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
- AFTA : Atlentic Free Trade Area : Khu vực tự do mậu dịch Đại Tây Dương hoặc Asean Free Trade Area : Khu vực tự do mậu dịch các nước Đông Nam Á.
- AFC từ viết tắt của Asian Football Confederation : Liên đoàn bóng đá Châu Á
- AFF : Asean Football Federation : Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á .
- ASEM : Asia- Europe Meeting : Hội nghị thượng đỉnh Á- Âu.
- ADF : Asian Development Fund : Quỹ phát triển Châu Á.
Viettat.com tổng hợp
Sponsored Links

6 nhận xét:

 1. Bài viết rất hữu ích

  Trả lờiXóa
 2. ASIAD viết tắt của cụm từ gì?

  Trả lờiXóa
 3. Ông Nguyễn Đình Hạnh - nguyên chuyên viên tiếng Anh của Sở Giáo Dục & Đào Tạo Quảng Trị cho biết:
  Từ ASIAD được cấu tạo dựa theo từ OLYMPIAD; từ tiếng Pháp tương đương là OLYMPIADE; OLYMPIADE có nghĩa là JEUX OLYMPIQUES (các môn thi đấu thể thao OLYMPIQUES), còn có nghĩa là khoảng cách 4 năm giữa 2 lần đại hội thể thao Olympique sát nhau. Người ta đã lấy tiếp vĩ ngữ (sufixe) AD để thêm vào ASIA (châu Á) để tạo thành từ ASIAD là Đại Hội Thể Thao Châu Á

  Trả lờiXóa