Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Chịch, xoạc, nện, quện, xếp hình có nghĩa là gì ?

Chịch, xoạc, nện, quện, xếp hình có nghĩa là gì ? Các từ chịch xoạc nện quện xếp hình không phải là từ viết tắt  mà là các từ lóng mới xuất hiện trong tiếng Việt trên mạng xã hội Facebook, ...