Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

SML là viết tắt của từ gì?

Sponsored Links
SML là viết tắt của một số từ mới xuất hiện trong thời gian gần đây, chủ yếu được dùng trên Facebook và các mạng xã hội.

  • Đầu tiên, SML là viết tắt của cụm từ "sa mạc lời", một biến thể của "cạn lời", "khô lời", "hạn hán lời",...
  • Thứ hai, SML là viết tắt của những từ thô t.ục "sấp mặt l*n", "sặc máu l*n",...
  • Trong đó "sấp mặt l..." là từ thông dụng nhất trên fb, voz, ...
Sau này, sml còn có nhiều biến thể khác do giới trẻ sáng tạo ra.
Sponsored Links

1 nhận xét:

  1. SML là từ viết tắt của một từ tiếng Anh là "send my love". Với ngôn ngữ teencode của một số bạn trẻ, từ viết tắt này đã thay đổi nghĩa hoàn toàn và dùng phổ biến hơn với những nét nghĩa mới.

    Trả lờiXóa